ИКАР ЕТ гр. Казанлък
телефони за връзка: 0897982933 / 0897474517